Kamis, 17 Oktober 2013

EYD (Ejaan Yang Disempurnakan)

Diposting oleh desty anjar di Kamis, Oktober 17, 2013Ejaan adalah keseluruhan sistem dan peraturan penulisan bunyi bahasa untuk mencapai keseragaman. EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya yaitu Ejaan Republik atau Ejaan Soewandi. Ejaan pertama bahasa Indonesia adalah Ejaan Van Ophuijsen yang diberlakukan pertama kali pada tahun 1901 oleh pemerintah Belanda. Ejaan Van Ophuijsen dipakai selama 46 tahun dan baru diganti setelah dua tahun Indonesia merdeka. Ruang lingkup EYD mencakup lima aspek, yaitu: pemakaian huruf, penulisan huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan dan pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf: huruf abjad (contoh: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z),  huruf vokal (contoh: A, I, U, E, O), huruf konsonan (contoh: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z). Penulisan Kata: kata dasar, kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan (contoh: lari, jalan, kerja, tulis), kata turunan atau imbuhan (awalan, sisipan, akhiran) yang ditulis serangkai dengan kata dasar (contoh: berlari, berjalan, kerjaan, tulisan), bentuk ulang, bentuk kata ulang yang ditulis dengan tanda penghubung (-) (contoh: layang-layang).

0 komentar:

Posting Komentar

 

DESNDESTY Template by Ipietoon Blogger Template | Gift Idea